#whynot

Với mục đích truyền cảm hứng đến cho các bạn trẻ, đây là nơi Curnon tâm sự, trò chuyện, chia sẻ những điều người trẻ đang trăn trở, những câu chuyện truyền cảm hứng mang tinh thần "Why not?", với hy vọng giúp các bạn thay đổi cách nhìn cũng như cách giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống.

Tại sao không phải bây giờ?
Tại sao không đến sớm?
Tại sao không đọc sách?
Hồi kết cho những chiếc đồng hồ fake?
Đàn ông làm việc nhà, tại sao không?
Tại sao không ích kỷ?
Hà Nội. Tại sao lại không vội?