Trui rèn trong lửa nóng, trầm mình trong nước lạnh, thép không gỉ thuần khiết khi ấy mới đủ cứng cáp và bền bỉ để được chọn làm nên Curnon Men Ring. Hãy đeo trên tay CURNON MEN RING để tự tin chứng tỏ rằng: ta cũng chính là "Man of Steel".
10 sản phẩm
Quickview
Quickview
Quickview
Quickview
Quickview
Quickview
Quickview
Quickview
Quickview
Quickview