Chúng tôi thiết kế đồng hồ Curnon bằng tất cả khát khao của tuổi trẻ

Curnon có nghĩa là “Why not?” - đại diện cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngại thử thách và khó khăn của tuổi trẻ.

Curnon tin rằng mọi chặng đường, dù ngắn hay dài thì mỗi người đều phải bắt đầu bước đi từ những bước nhỏ nhất. Chính với lối tư duy như vậy, Curnon muốn góp một phần nhỏ trong quá trình thúc đẩy những người trẻ Việt trên con đường tìm đến giấc mơ của bản thân, để tạo cú hích cho các bạn đang từ “người nhìn mọi việc xảy ra” trở thành “người khiến mọi việc xảy ra.” Từ đó chúng tôi đã hình thành khái niệm “Tại sao không?”

Và cuối cùng, Curnon muốn gửi gắm tất cả những cảm xúc ấy vào một sản phẩm, một vật nào đó mà bạn có thể luôn mang theo người, luôn được truyền cảm hứng, và đó chính là chiếc đồng hồ.

Hi vọng rằng Curnon sẽ phát triển thật mạnh mẽ để có thể chứng minh rằng điều gì thế giới làm được thì những người trẻ Việt Nam chúng ta cũng hoàn toàn có thể.