CURNON SẼ MANG ĐẾN CHO BẠN

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC LÝ TƯỞNG

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC LÝ TƯỞNG

As you’ll know by now, one of our absolute favourite things in life is food. We’ve covered the best burgers in the world.
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

As you’ll know by now, one of our absolute favourite things in life is food. We’ve covered the best burgers in the world.
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

As you’ll know by now, one of our absolute favourite things in life is food. We’ve covered the best burgers in the world.
General Accountant
Hình thức làm việc

Full time

Thời gian làm việc

8h30 - 18h

Địa điểm làm việc

160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Ứng tuyển ngay

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam