Dây da Abyss - 20mm

Kích thước   20 mm
 Chất liệu dây  Dây Da 
Genuine
 Chất liệu khoá  Thép không gỉ
 Chốt tháo lắp  Smart spring bar, tháo lắp dễ dàng

Sản phẩm liên quan